Avaliku esinemise tasuta e-kursus

E-kursusel osalemiseks pead läbima kolm astet

Mine oma meilipostkasti

Logi sisse ja hakka toimetama

Oled juba kasutaja?

Kursuse sisu

Moodulid Staatus
1

1. Kõneks valmistumine

2

2. Kõne ülesehitus: Sissejuhatus, teemaarendus ja kokkuvõte

3

3. Esinemishirm ja iseenda vaimselt ettevalmistamine

4

4. Kehakeel: poosid, žestid, näoilmed, silmside hoidmine

5

5. Näitlikustamine ja PowerPointi kasutamise põhimõtted

6

6. Veenmine, argumenteerimine ja usutavalt mõjumine

7

7. Auditooriumi ohjamine ja vaenuliku publikuga tegelemine

Avaliku esinemise e-kursus Avaliku esinemise e-kursus