fbpx

Tasuta avaliku esinemise videokursus


SAA OLULISELT PAREMAKS KUI NEED, KES SIND LAVAL OLLES TÜÜDANUD ON

Saadan Sulle 7 esinemisega seotud õppetundi, mida iga esineja teadma peaks

Popupi vorm

Hoian Sinu andmed 100% kaitstuna. Ka minule ei meeldi spämm! Meie privaatsuspoliitika

Esinemishirm – kas oled selle murega üksi?

Internetis leidub esinemishirmu esinemise sagedusega seoses palju kinnitamata ja seetõttu ka inimestes segadust tekitavaid andmeid. Näiteks veebilehe www.glossophobia.com andmetel kardab umbes 75% inimestest avalikult esineda. Kuivõrd sellel veebilehel ei ole välja toodud tõendavaid andmeid selle kohta, kuidas taoline tulemus saadi, siis on raske siinkohal selle väite paikapidavust kontrollida.

Oma 2013. aasta magistritöös, milles osales 504 inimest, uurisin veidi lähemalt seda, milliseid erinevaid esinemishirmuga seotud uuringuid on maailmas tehtud. Täna ongi paslik aeg mõned põnevamad leiud veidi üldistatuna välja tuua.

Milline on esinemist kartvate inimeste arv?

  • 2001. aasta Gallupi uurimusest (USA) selgus, et avalikku esinemist kardab 40% inimestest.
  • Tomas Fumarki 2000. aasta töö tõi välja, et tervelt 77,1% sotsiaalärevushäire all kannatavatest inimestest on sellised, kelle puhul just esinemishirm on kõige enam levinud. Samas uuringus osalenud 2000 inimesest märkis 24%, et “nende puhul on esinemishirm probleemiks”.
  • 2008. aasta USA uuringus osales 9282 inimest ning selgus, et peamiseks sotsiaalärevusega seotud hirmuks oli avalik esinemine või esitluse tegemine (21,2%). Kui siiajuurde lisada veel ka koosolekul või klassi ees rääkimine (19,5%), siis on näha, et 40,7% inimestest kardab avaliku esinemisega seotud olukordi
  • 2011. aastal Malaisia ülikoolis toimunud uuringust võttis osa 202 teise aasta tudengit (101 meest ja 101 naist). Tulemustest selgus, et 80% vastanutest kannatab keskmise või keskmisest kõrgema esinemishirmu taseme käes.

Nii ehk naa on neist uuringustest üsna kenasti näha, et esinemishirm ei ole midagi sellist, mida ainult vähesed põevad. Minu enda uuringu tulemusena (vt pilti üleval) selgus, et:

  • keskmine või keskmisest kõrgem esinemishirmu tase esines 65,4% vastanud inimese puhul.
  • Igaks juhuks märgin veel eraldi, et kõrge esinemishirmu tase esines tervelt 36,5% inimeste seas

Professionaalsed muusikud vs. esinemishirm

Kõik me oleme inimesed ja ega professionaalsed esinejad ei ole erandiks. Koit Toomegi on ühes intervjuus tunnistanud, et kunagi oli tal lavale minnes nii suur hirm, et lausa pilt läks eest. Barbra Streisand samas ei esinenud tervelt 27 aastat peale seda, kui tal ühel kontserdil sõnad segi läksid.

Seda kinnitab ka Peter Mak, kes 2010. aastal uuris professionaalseid muusikuid ja leidis, et ca. 60% osalenutest kannatab esinemishirmu käes. Neist 20% puhul on esinemishirmu tase selline, et mõjutab nende professionaalset karjääri.

2011. aastal viisid Papageorgi, Creech and Welch läbi uuringu, milles osales 244 muusikut. Uuringu tulemusena selgus, et sooloesinemised tekitasid muusikutes suuremat pinget kui grupiesinemised. Tulemusi numbriliselt täpsustamata ütlevad nad, et “esinemishirm oli mureks märkimisväärsele enamusele osalejatest”.

Mehed vs esinemishirm ja naised vs esinemishirm

2001. aastal viidi USA-s läbi telefoniküsitlus, milles osales 1016 inimest (vanemad kui 17 eluaastat). Selles küsitluses uuriti, millised on ameeriklaste kõige suuremad hirmud. Selgus, et esinemist kardab 37% meestest ja 44% naistest.

Ka minu magistritöö uuringust tuli välja, et võrreldes meestega on keskmise või keskmisest kõrgema esinemishirmu tasemega inimeste hulk naiste seas oluliselt suurem (65% ) kui meeste seas (53,4%). Eriti suur vahe on just kõrge esinemishirmu tasemega inimeste võrdluses, kus tervelt 42,4% naistest sai testi tulemusena sellise skoori (meestest vaid 18,8%).

Samas 2011. aastal Malaisia ülikoolis toimunud uuringu tulemustest selgus, et esinemishirmu tase oli üsna sarnane nii meestel kui ka naistel ja selles osas märkimisväärseid erinevusi ei ilmnenud.

Kas vanemaks saades esinemishirmu tase väheneb?

Noh… üldistatult võiks öelda, et väheneb küll. Oma magistritöös võtsin uurida seda, kuidas kolme erineva põlvkonna inimeste puhul esinemishirmuga lood on.

Üldistatult võib öelda, et keskmise või keskmisest kõrgema esinemishirmu käes kannatab 47,3% beebibuumi põlvkonna esindajat, samas kui põlvkonna X (64,6%) ja Y (79,1%) puhul on need protsendid oluliselt suuremad. Kui vaatad all olevat graafikut, siis sealt joonistub see astmestik üsna kenasti välja.

Esinemishirm - kas sa oled selle murega üksi?Samas on see ka üsna loogiline, sest mida noorem sa oled, seda vähem on sul esinemise kogemust ja oskust olukorraga toime tulla.

Kokkuvõte

Kõik see, mille ma üleval välja tõin, peaks sulle märku andma, et esinemishirm ei ole midagi unikaalset ja harva esinevat. Vastupidi – see on midagi üsna igapäevast.

Nüüd, kui sellega on asi selge, siis mõtle omaette, kas ja mida sa esinemise juures kardad ja seejärel mõtle, mida sa olukorra parandamiseks teha saad.

Üks hea võimalus on alustada sellega, et tuled minu järgmisele kuue praktilise harjutusega esinemiskoolitusele. Selle käigus annan sulle kümneid häid nippe selle kohta, kuidas esinemishirmust hoolimata laval särada. Koolituse kohta käiva lisainfo leiad siit.

Janek Tuttar
Janek Tuttar

Janek Tuttar on kodulehe AvalikEsinemine.net autor ja omanik. Samuti on ta ka Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor avaliku esinemise ja suulise eneseväljenduse ainete lektor.

Siin lehel kirjutab ta eelkõige sellest, kuidas iseendaga erinevates avaliku esinemise situatsioonides toime tulla.

Artikleid: 149

Inspireeriv ja julgustav avaliku esinemise koolitus igasuguse esinemiskogemusega inimesele

Ainult eraldi tellitava sisekoolitusena