Näitlikustamine ja tehnika kasutamine

“Ma näen ja ma unustan. Ma kuulan ja ma mäletan. Ma teen ja ma mõistan”
– Hiina vanasõna