Avaliku esinemise videokursuse esimene osa

Selles videos toon ma välja 8 peamist asja, mida sa avaliku esinemise eel peaksid enda jaoks selgeks tegema. Kui neid asju silmas pead, ei ole mitte mingisugust põhjust, miks sinu esinemine kehvasti peaks minema.